Можете да гласувате от 18:00 часа на 11.06.2011
до 20:00 часа на 18.06.2011


Решение на журито

имената на участниците в изложбата можете да видите тук

You can vote from 18:00 (11.06.2011)
until 20:00 (18.06.2011)


The decision of the jury

the names of the participants in the exhibition see here


Warning: Creating default object from empty value in /home/sofia20/public_html/sofia2019_logo/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 79

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/sofia20/public_html/sofia2019_logo/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/sofia20/public_html/sofia2019_logo/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/sofia20/public_html/sofia2019_logo/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: Creating default object from empty value in /home/sofia20/public_html/sofia2019_logo/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/sofia20/public_html/sofia2019_logo/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/sofia20/public_html/sofia2019_logo/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/sofia20/public_html/sofia2019_logo/components/com_k2/models/item.php on line 445


Автор: Petr Pscolka
Организация: buero uebele
Държава: Германия
Author: Petr Pscolka
Organisation: buero uebele
Country: Germany


Логосистема: Logosystem:Наративна форма: Explanation:Приложения: Applications:


Презентация за изложба: Presentation for exhibition:

Концепция:


София: град кандидат за Европейска столица на културата 2019

Надписът отразява уникалността на града: латинските и кирилските букви не само говорят за географската позиция на града в Европа, но употребата и на двете азбуки подчертава изключителното многообразие на културата, и това богатство рефлектира в типографските форми.

Основните форми на буквите в двата надписа са взети от исторически орнаменти и мотиви, които могат да се намерят в българската столица. Благодарение на геометричното развитие на буквите и графичната матрица, на която се базират, различните букви от двете азбуки формират едно визуално цяло.  Нещо повече, тези форми могат да се използват и за генериране на щастливо, празнично настроение, свързано с основното събитие, което може да бъде както по-опростено, така и по-обхватно и мащабно.

Анонсът за кандидатурата е даден в зелени и червени правоъгълници, игриво съчетани в един цялостен модел. За по-формални случаи, например като лого в официална кореспонденция, те могат да са на една линия с надписа.  Допълващите цветове са малки, живи едноцветни петна, като ехо от националния флаг на страната. Нарочната липса на цветове подчертава творческия контраст с динамичните модели от типографията, формиращи по този начин графичен декор, който изпраща едно ясно послание:

София! Да празнуваме! Култура!
Concept:


sofia: city candidate for european capital of culture 2019

the lettering itself reveals what's so special: the latin and cyrillic characters not only communicate sofia's geographical position within europe; the use of two alphabets also underlines the city's exceptional cultural melange whose richness is reflected in the diverse typographic forms.

the underlying shapes of the letters forming the two word marks are derived from historical ornaments and motifs that can be found in the bulgarian capital. thanks to the geometrical rendering of the lettering, based on a graphic matrix, the various letters of the two alphabets form a visual unit. moreover, these shapes can also be used to generate a happy, festive mood which, in line with the occasion, can be simple and understated or powerful and large scale.

the statement announcing the candidacy appears in green and red rectangles, playfully integrated into the overall pattern. in more formal contexts, on a letterhead for example, these are aligned with the word mark. the complementary colours are small vibrant splashes in a monochrome setting that echo the country's national colours. the deliberate absence of colour reinforces the creative contrast with the dynamic patterns that arise out of the typography, forming a graphic decor that sends out a clear message far and wide:

sofia! celebrate! culture!
Автор: Marco Balesteros
Държава: Португалия
Author: Marco Balesteros
Country: Portugal


Логосистема: Logosystem:Наративна форма: Explanation:Приложения: Applications:
Презентация за изложба: Presentation for exhibition:

Концепция:


София има стратегическо място на европейската сцена. София е „граничен” град, между Изтока и Запада. Той е като врата, която се отваря към две посоки.  Това е изразено в културата и в пейзажа на града, както и в двете азбуки, които съществуват заедно. Този географски/социален/културен контекст е опакован или обединен от един прост елемент: ГРАНИЦАТА. Границата може също да се мисли като контейнер; тя може да бъде начин за подчертаване на нещо, както и да се мисли като лимит или място за свързване. Границата може да бъде отворена или затворена; всичко това е въпрос на перспектива.

Системата за идентичност предложена за София 2019 се основава на идеята за отворена граница и на границата като начин да се постави акцент върху нещо, да са подчертае значението му. Тръгвайки от това, няколко синтеза са направени, за да се създаде графичната система. Елементите, които изграждат логосистемата също са използвани и като силен графичен код, който може да се прилага към различни видове материали.  Логото еволюира през четирите стъпки на процеса на кандидатстване.  Еволюцията пък се основава на идеята за зумиране (стесняване на фокуса): тръгваме от националното измерение, защото кандидатурата на града е от национален интерес, после стесняваме до нивото на Столична община, и завършваме с поглед към града София.  Картографията също играе важно значение в конструкцията на логото.  

Системата за идентичност е направена така, че да отразява както институционалното измерение, така и да изглежда свежа и младежка.  Тези елементи, както и типографията, са използвани в прости комбинации, така че да са валидни в различен времеви контекст или поне да могат да еволюират с промените във времето.
Concept:


Sofia holds a strategic position in the European scene. Sofia is a “border” city, that makes the connection between the East and the West. Its like a door that opens both ways. This is expressed in the culture and in the city scape, as well as in the two alphabets that  coexist. This geographical/social/cultural context is wrapped up by a simple element: a BORDER. A border its a container. It can also be a way to underline. A border can be a limit or a connection point. Can be opened or closed. Its a matter of perspective.

The identity system proposed for sofia 2010 its based on the idea of opened border and as a border as a way to emphasize or to contain/underline. Evolving from this, an exercise of syntheses was made to accomplish a graphic system. The elements that build the logo system are also used as a strong graphical code that can be applied to a wide range of materials. The logo evolves during the 4 steps of the candidature. This evolution is based on the idea of zoom in. The first focus goes to the national dimension, because the candidacy its also of national interest, later on zooms in to the Municipality of Sofia, ending with a closer look in Sofia City. Cartography plays an important role in the construction of the logo.

The identity system was built to have the possibility to look institutional, when needed, and simultaneously fresh and young. The elements as well as the typography were used and combined in a very simple way, so they manage to withstand the passing of time or at least to evolve with it.


Автор: Бойко Тасков, Мария Македонска
Организация: Публисис България
Държава: България
Author: Boyko Taskov, Maria Makedonska
Organisation: Publicis Bulgaria
Country: Bulgaria
Логосистема: Logosystem:Наративна форма: Explanation:

Приложения: Applications:

Презентация за изложба: Presentation for exhibition:

Концепция:


София е една от най-старите европейски столици. През вековете, тя се е установила като център на култура и духовност, с множество университети, музеи, театри и галерии; и до днес, градът е с най-наситена култура в България. Независимо че съществува от векове, градът продължава да расте и остава млад.

По тази причина логото, което създадохме, сe базира на старата глаголическа азбука създадена от братята Кирил и Методий, които са почитани като светци не само в България, но и в Европа. Писаното слово е душата на една нация.  Чрез писаното слово изграждаме нашата култура и чак след това започваме да строим къщи, храмове, пътища. Столица без писмено слово и култура не може да оцелее през вековете, а София още носи със себе си духа на братята, създали азбука, с която всеки българин се гордее. Нашата азбука е богата, думите, които образуваме с нея са еуфонични и мелодични, и след толкова много векове, тя продължава да ни вдъхновява.

Азбуката беше наше вдъхновение и като символ на развитието на нашия капитал. По тази причина написахме името на града (което също означава „мъдрост”) с буквите от глаголицата, но по модерен и съвременен начин, който сам по себе си – с цветовете и формите си – говори за многообразие. Всяка буква от логото може да се използва самостоятелно като символ на отделно културно събитие, а цветовете са избрани така, че да създават единен и разпознаваем визуален код.  Общият ефект на логото е за една модерна традиция, богато културно наследство и развитие, което не спира, и привлича младите хора да станат част от тези традиции. Тези традиции ще позволят на София да расте без да остарява, и да става все по-красива и все по-мъдра, с всяка изминала година.
Concept:


Sofia is amongst the most ancient of European capitals. Over the course of centuries it has established itself as a center of culture and spirituality and to this day with its numerous universities, museums, theaters and galleries, our capital is the most culturally saturated city in Bulgaria. And even though it has existed for centuries, its spirit always stays young.

For that very reason in the logo we created for Sofia we have entwined the ancient Glagolitic alphabet letters – the alphabet created by the brothers Cyril and Methodius, revered as saints, not only in Bulgaria but throughout Europe. For the written word is the soul of a nation. Through the written word we build our culture and only then do we build houses, temples and roads. A capital without written word and culture cannot survive through the centuries and Sofia still carries the spirit of inspiration of the brothers who created the alphabet that every Bulgarian is proud of. Our alphabet is rich, the words that it forms are euphonic and melodious and after so many centuries it continues to carry this spirit of inspiration.

We were also inspired by the alphabet as a symbol of the culture and development of our capital. For that reason we have written out its name (which carries the meaning "Great Wisdom of God") with the letters from the Glagolitic alphabet in a very contemporary and modern way that visually with its shapes and colors speaks for diversity. Each of the characters forming the logo may be used alone as a symbol of a particular cultural event and the colors are selected so as to build an easily recognizable visual code. The overall impression of the logo is of a modern tradition, rich cultural heritage and development that never stops, but attracts more and more young people to become part of cultural traditions. Traditions that allow Sofia to grow without getting old but only getting more and more beautiful and wiser by the year.

Автор: Борис Бонев
Държава: България
Author: Boris Bonev
Country: BulgariaЛогосистема: Logosystem: 


Наративна форма: Explanation: 


Приложения: Applications: Презентация за изложба: Presentation for exhibition:Концепция:

Определение за култура – Цялостен модел на човешкото познание, вярвания и поведение.

Ползвам формата на щитът от гербът на София – хералдическа комбинация от символи и знаци представящи идентичността на столицата ни. Гербът на града е свързващо звено между България и Европа по няколко причини:

1. Създаден е по повод представянето на столицата ни в Европейски и световен контекст – Всемирното изложение в Париж през  1900 година.

2. Гербовете като такива са част от хералдиката – наука с Европейски произход и традиция.

3. Формата на щитът в Софииския герб е взаимствана от Европейската традиция и в този смисъл е Европейска форма.

В същото време гербът на София е силно разпознаваем символ на града в национален контекст.

Вземайки формата на щитът от герба я стабилизирах геометризирайки я. В последствие я изчистих от символите и знаците, които съдържаше, запазвайки идеята за контрастните цветове. Без конкретиката на тези символи и знаци различните цветове в най-прост смисъл символизират различни идентичности, срещащи се в центъра на щита. Също така понятието за различни култури може да се интерпретира като различни идентичности и в този смисъл културите могат да бъдат представени като цветове.

В последствие тръгвайки от определението за култура създадох три структури (модели) за трите отделни етапа на инициативата. Заедно с CMYG цветовете (Cyan, Magenta, Yellow and Green), тези модели се трансформираха в малки структури подобни на дисплей състоящи се съответно от 2x2, 3x3 и 5x5 щита по осите x и y за първия, втория и третия етап от инициативата. Системата става по-богата (с повече възможностти) във всеки следващ етап и така логата отварят множество възможности за комуникация на разнообразните събития съпътстващи „Европейска Столица на Културата”. Комуникацията става чрез различните теми. Примерите които съм дал включват различни типове култури като Младежка, Алтернативна и стигат до характеристики на отделните събития като Творчески град (изложби, концерти, уъркшопи), Многообразен град (културен обмен), Знаещ град (история, наука, т.н.), Традиционен град (местна култура). Трите структури на логата и основните елементи и цветове които ги съставляват могат да бъдат приложени върху всякакъв тип медия без това да нарушава тяхната разпознаваемост.

Concept:

Definition for culture: overall model of human knowledge, beliefs and conduct.

I am using the shield from Sofia’s crest – a heraldic combination of symbols and signs, representing the city’s identity.  The city’s crest is the link between Bulgaria and Europe for several reasons:

1. It was created on the occasion of representing Sofia to the world – for the World Exhibition in Paris in 1900.

2. Crests or emblems are part of the heraldic tradition, and thus of Europe’s tradition of knowledge and historic origins.

3. The shape of the shield in Sofia’s crest is taken from European models, and in this sense is a typical European shape.

At the same time, Sofia’s emblem is easily recognizable in a national context.

Taking the shield from the emblem, I wanted to stabilize it, by giving it a geometrical look. I decided to strip the shield from any symbolic associations, preserving only the idea of the contrasting colors in it.  Free of the symbols and signs, the variety of colors most simply stands for different identities, meeting in the center of the shield.  The idea of multiculturalism can be interpreted as various identities, and in this sense, various cultures can be represented by various colors.

Following the above definition of culture, I created three structures (models) for the three stages of the initiative itself.  Together with the CMYG colors (Cyan, Magenta, Yellow and Green), those models were transformed into even smaller structures, similar to a display, consisting of 2x2, 3x3 and 5x5 shields along the x and y axes for the first, second, and third stage of the competition. The system grows richer (offering further options) in each subsequent stage, and so the logos give opportunities for communication with various events from the program for European capital of culture.  Communication can be based on various themes; the examples I have given range from different types of culture, such as youth culture, alternative, etc., to individual events such as a Creative city (exhibitions, concerts, workshops), Diverse City (cultural exchange), City of Knowledge (history, science, etc.), City of Traditions (local culture), etc.  The three logo structures, with their basic elements and colors, can be applied to any type of media, without interfering with its recognizability and unity.