Приключи конкурсът за логосистема „София – кандидат за европейска столица на културата 2019". На 10.06.2011 ще бъде оповестен изборът на международното жури за до 20 проекта, които ще имат право да участват в градска среда в рамките на фестивала SOFIA DESIGN WEEK. Ще бъдат обявени и финалистите (от 2 до 5 проекта), които ще бъдат подложени на публично гласуване по интернет.

На 18.06.2011г в 20:00ч ще бъде обявен победителят в конкурса на интернет страницата www.sofia2019.bg

The contest for logosystem “SOFIA – CITY CANDIDATE FOR EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2019” is now closed. On 10.06.2011 will be announced the choice of the International Jury of not more then 20 projects eligible to participate in an exhibition in open urban environment, part of SOFIA DESIGN WEEK Festival. Also, the jury will announce the finalist (2 to 5 projects) which will be subject to popular vote over the Internet.

After 20:00h (local time, GMT +2) on 18.06.2011 the winner will be announced on the website www.sofia2019.bg

конкурс за логосистема

logosystem contest


20.04.2011 – 31.05.2011

Руди БауерАко някога сте стъпвали на летището Кьолн-Бон, в Центъра Помпиду или в Palais Congrès в Париж, то значи сте виждали работата му. Той е човекът, който стои зад визуалната идентичност на тези места. Трансформирал е цели квартали. Негови клиенти са културни и обществени организации, събития, компании и местни градски управи.  


Руди Бауер е създател на нови графични езици и безспорно един от най-смелите, гъвкави и многообразни съвременни дизайнери. Обича да смесва – графичен дизайн с градски дизайн, градско планиране и архитектура. 


Руди Бауер е основател и на мрежа от девет независими студиа в Париж, Цюрих, Монреал и Берлин, наречена Integral, която работи по проекти в социалната сфера и включва графични, продуктови и експозиционни дизайнери, фотографи, типографи, артисти, архитекти и писатели. Руди е и професор – преподавал в Лайпциг, а днес води лекции в най-прогресивните дизайн академии в Цюрих, Париж и Пекин.
  • Ruedi Baur    If you have ever set foot at the airport of Cologne-Bonn, the Centre Pompidou and Palais Congrès in Paris, then you have seen his work. He is the man behind the visual identity of these places. He has transformed whole neighborhoods. His clients include cultural and community organizations, events, companies and local city governments.


    Ruedi Baur is the creator of new graphic languages, and certainly one of the most courageous, flexible and interdisciplinary contemporary designers. He likes to mix graphic design with urban design, urban planning and architecture.

    
Ruedi Baur is the founder of a network of nine independent studios in Paris, Zurich, Montreal and Berlin, called “Integral”, working on projects in the social sphere which bring together graphic, product and exhibition designers, photographers, typographers, artists, architects and writers. Rudy is also university professor – he teaches at Leipzig, and now lectures in the most advanced design academies in Zurich, Paris and Beijing.